Przejdź do treści
  • przez

004 – Projekt ustawy o jakości – czy długie oczekiwanie zostało nagrodzone?

23 lipca opublikowany został projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Projekt wyczekiwany od przynajmniej 5 lat, którego głównym celem jest systemowe uregulowanie pojęcia jakości w ochronie zdrowia. Czym jest jakość w ochronie zdrowia i jak to pojęcie rozumie ustawodawca? Czy projektowane przepisy dotyczące jakości będą kompleksowo regulować to zagadnienie? Czy i co zyskają pacjenci oraz podmioty lecznicze na nowych przepisach? O tym wszystkim rozmawiamy w dzisiejszym odcinku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.