Przejdź do treści
  • przez

030 – Naruszenie ochrony danych osobowych – zgłaszać czy nie zgłaszać?

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych to jeden z najważniejszych obowiązków jakie wprowadziły przepisy RODO. Co niezwykle ważne, regulacje prawne w tym zakresie wskazują, w sposób ogólny, przesłanki zgłoszenia, ale wielokrotnie ostateczna decyzja o zgłoszeniu należy do Administratora danych osobowych. Taka była intencja unijnego ustawodawcy.
-> Kiedy należy dokonywać zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych?
-> Kiedy należy zawiadomić o naruszeniu osobę fizyczną, której dane dotyczą?
-> Jakie elementy mogą okazać się decydujące do uznania zdarzenia za naruszenie lub incydent?
W odcinku 30 omawiam decyzję Prezesa UODO z 6 lipca 2022 roku, dotyczącą przypadku naruszenia w podmiocie leczniczym i w oparciu o nią staram się znaleźć odpowiedź na postawione wyżej pytania.

Link do pełnego testu decyzji: https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.34.2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *