Przejdź do treści
  • przez

040 – Rok 2022 w ochronie zdrowia – podsumowanie

Pierwszy odcinek w Nowym Roku to jednocześnie 40 odcinek naszego podcastu.

Odcinek, który stanowi z jednej strony krótkie podsumowanie roku 2022, z drugiej zaś wskazanie przynamniej niektórych tematów, które pojawią się a naszym podcaście w roku 2023.

-> Jakie istotne zmiany weszły w życie w ochronie zdrowia w roku 2022?
-> Jakie regulacje prawne udało się wprowadzić, a jakie są cały czas wyłącznie projektem?
-> Czego możemy się spodziewać w branży medycznej w roku 2023?

Między innymi o tym w dzisiejszym odcinku.

Witam wszystkich naszych słuchaczy bardzo serdecznie w odcinku 40 naszego podcastu. Tak, to odcinek 40 i jednocześnie pierwszy odcinek w nowym 2023 roku. Serdecznie wszystkim życzę, naszym słuchaczom, żeby ten rok był rokiem pełnym sukcesów i tylko takim, bez problemów i porażek. Choć oczywiście wiadomo, nie zawsze jest to jest to możliwe, ale miejmy nadzieję, że rok 2023 będzie rokiem udanym i rokiem dobrym. Miejmy nadzieję, że ten rok będzie rokiem ważnym i rokiem udanym dla całej branży ochrony zdrowia.

Postanowiłem przygotować taki pierwszy odcinek wstępny w nowym roku, który jest pewnym krótkim podsumowaniem tego, co działo się w roku 2022, ale jest też jednocześnie pewną zapowiedzią tego, co będzie się działo i tego, co na pewno znajdzie również swoje miejsce w różnych odcinkach naszego podcastu.

Co zatem było, podsumowując rok 2022, co było takimi głównymi zagadnieniami, które poruszaliśmy w roku 2022?

Jakość

Na pewno na pierwszym miejscu mamy jakość. To jest zagadnienie, które zmienialiśmy przez różne przypadki, gościło w naszym podcaście. Rozmawialiśmy – i tak bardziej nazwijmy to teoretycznie prawnie – ale również bardzo praktycznie z naszym gościem na temat projektu, cały czas projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej. Ten projekt kilkukrotnie był już przesuwany. Mam nadzieję, że w roku 2023 wreszcie wejdzie w życie i będziemy mieli już rzeczywiście jasność co do tego, jak ten projekt będzie ostatecznie wyglądał. Ja osobiście w podcaście mówiłem o tym kilkukrotnie, nie tylko w samym podcaście, mam nieco krytycznych uwag do tego projektu. Uważam, że ten projekt jest niepełny. Są rzeczy niedopracowane, wiele rzeczy tutaj jest nieporuszonych i brakuje w tym projekcie. Niemniej zobaczymy, jaka będzie jego ostateczna wersja. Zachęcam tutaj również do  przesłuchania odcinków w tym zakresie, w szczególności odcinka z naszym gościem, odcinka numer 38, w którym gość podcastu, z którym rozmawiam, znakomicie, można powiedzieć, rozkłada ten projekt na części pierwsze i pokazuje tak naprawdę, co już funkcjonuje w naszej opiece zdrowotnej. To w pewnym sensie, przynajmniej dla mnie, ten projekt jest pewną formą wyważania otwartych drzwi, ale miejmy nadzieję, że ta wersja ostateczna będzie jednak lepsza i że ten projekt, faktycznie ważny i sztandarowy, będzie dobrze funkcjonował.

Projekt dotyczący modernizacji szpitali

Kolejny projekt, ważny i sztandarowy, który, mówiąc kolokwialnie, trochę umarł w roku 2022, to projekt dotyczący modernizacji szpitali. My o tym projekcie, czyli tzw. konstytucji dla szpitali, bardzo poważna nazwa, my o tym projekcie mówiliśmy w naszym podcaście na początku zeszłego roku, bo ten projekt ustawy, co ważne, pojawił się pod koniec roku, właściwie w ostatni lub przedostatni dzień 2021 roku. W związku z czym zrealizowaliśmy odcinek 17, w którym to odcinku omawiam najważniejsze uregulowania samego projektu. W odcinku tym zapowiadałem również obecność gościa, no ale kilka uwarunkowań uległo zmianie po tym odcinku. Przede wszystkim pod koniec lutego wybuchła wojna w Ukrainie i to znacząco wpłynęło na kształt w sposób oczywisty naszego podcastu. Ale co istotne, w momencie, kiedy już mogliśmy wrócić nieco do tego tematu, okazało się, że projekt de facto upadł. Ministerstwo wycofało się z tego projektu. W tej chwili czekamy na nowy projekt, on gdzieś kuluarowo już jest ponoć obecny. Natomiast ja jeszcze nie miałem okazji go przeanalizować. Mam nadzieję, że nastąpi to wkrótce i do tego zagadnienia na pewno będziemy w naszym podcaście wracać, bo jest to faktycznie, podobnie jak jakość, zagadnienie niezwykle istotne i na pewno w roku 2023 będzie w naszym podcaście obecne.

Kodeksy postępowania w branży ochrony zdrowia

Kolejny temat to poruszana również kwestia kodeksów postępowania w branży ochrony zdrowia. Jesteśmy teraz w temacie danych osobowych. 2023 rok to niewątpliwie już będzie rok wdrażania kodeksów. W momencie przygotowywania naszego odcinka mamy już oficjalnie zatwierdzony jeden tak zwany mały kodeks. Czekamy na zatwierdzenie dużego kodeksu, czyli kodeksu przygotowywanego pod egidą Polskiej Federacji Szpitali. Mam nadzieję, że nastąpi to również wkrótce i rzeczywiście w roku 2023, będzie to rok, kiedy placówki medyczne będą aktywnie wdrażać te regulacje kodeksowe w swoich strukturach. O znaczeniu i o dobrych stronach kodeksu rozmawialiśmy w odcinku 34 ze znakomitymi gośćmi. Zachęcam Państwa do odsłuchania tego odcinka, bo rzeczywiście, goście, świetni specjaliści przedstawiają, prezentują te największe zalety faktycznego wdrażania kodeksów w ramach struktur różnych podmiotów leczniczych, nie tylko dużych, ale również tych mniejszych.

Nowe zawody medyczne

Nie możemy pominąć projektu ustawy o 17 nowych zawodach medycznych. O tym projekcie mieliśmy okazję porozmawiać również w odcinku 32. Projekt już w maju miał trafić do parlamentu. Nadal wisi, że tak powiem, nadal nie trafił. Projekt ma swoje wady i zalety, jak każdy projekt. Cały czas czekamy i na pewno również w roku bieżącym 2023 do tego zagadnienia będziemy również wracać, czekając na ostateczną wersję ustawy już uchwalonej.

Sygnaliści

Rok 2022 to kolejny rok, który przebiega pod znakiem tematu sygnalistów. Praca nad projektem polskiej ustawy dotyczącej sygnalistów, przynajmniej u mnie, nie ukrywam, zaczyna trochę wywoływać szeroki uśmiech na twarzy. Mamy już bodajże czwartą wersję tego projektu. Przypomnijmy, że te przepisy powinny już od dawna funkcjonować, przynajmniej od 17 grudnia 2021 roku, kiedy dla określonej grupy podmiotów obligatoryjne było wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących sygnalistów. Nadal tego projektu nie mamy. Placówki medyczne działają bardzo różnie, wdrażają określone procedury w oparciu o przepisy dyrektywy, jak i własne wyczucie, wsparcie określonych specjalistów itd. Natomiast ta pomoc specjalistów w tym zakresie może być nieco ograniczona, dlatego że nie mamy regulacji prawnych polskich, cały czas bazujemy wyłącznie na projekcie, który non stop się zmienia. W roku 2022 w naszym podcaście również miałem okazję rozmawiać ze świetnym specjalistą, z gościem na temat ustawy czy projektu ustawy o sygnalistach. Zagadnienie to poruszyliśmy z naszym gościem w odcinku numer 25. Wtedy rozmawialiśmy o tzw. projekcie kwietniowej nowelizacji, kwietniowej wersji, nazwijmy to. Natomiast rzeczywiście od tego czasu pojawiły się już dwie kolejne wersje. Rozmawialiśmy również w odcinku piętnastym, już w styczniu tego roku, natomiast po odcinku 25 porozmawialiśmy sobie jeszcze poza anteną z naszym gościem i ustaliliśmy, że wstrzymamy ewentualnie dalsze rozmowy i dalsze spotkania do czasu, kiedy ten projekt, nazwijmy to, będzie dużo bardziej dojrzały, być może trafi do parlamentu, a być może będzie już wreszcie gotową ustawą, na co nie tylko branża ochrony zdrowia, ale myślę, że wszystkie branże, a zwłaszcza specjaliści w tym zakresie bardzo liczą. Ja mam osobiście wrażenie, że rok 2023 to jest już naprawdę ostatni dzwonek. Przypomnijmy, że do 17 grudnia 2023 roku procedury w zakresie zgłoszeń sygnalistów muszą być przygotowane w kolejnej grupie podmiotów zatrudniających powyżej 49 osób. Jest to bardzo szeroka grupa. No i tutaj rzeczywiście trzeba się bardzo mocno do tego przygotowywać. Zatem rok 2023. Myślę, że wrócimy do tego zagadnienia, ale już liczę na to głęboko, że do nie projektu, ale do gotowej ustawy.

Wojna w Ukrainie

Rok 2022 to rok, który myślę, że przede wszystkim, generalnie tu nie chodzi tylko o branżę, ale generalnie zostanie zapamiętany przede wszystkim ze względu na napaść Rosji na Ukrainę i tragiczną w skutkach wojnę w Ukrainie. To również oczywiście w sposób jasny miało wpływ na tematy, które w naszym podcaście poruszaliśmy przede wszystkim w marcu, dlatego że ta kwestia miała również i ma znaczący wpływ na branżę ochrony zdrowia od strony pracowniczej, ponieważ tutaj w Polsce pojawiła się grupa ukraińskich medyków, pielęgniarek, ale nie tylko, również ludzi, którzy mogą zostać zatrudnieni czy pracować na różnego typu stanowiskach gospodarczych, pomocniczych itd. Generalnie bardzo duża grupa potencjalnych pracowników.

Z drugiej strony do naszego systemu ochrony zdrowia trafiła również bardzo duża ilość pacjentów z Ukrainy. Projekt ustawy został przygotowany stosunkowo szybko. Projekt z założenia miał być projektem tymczasowym w sensie takim, że miał tymczasowo regulować określone kwestie. Ustawodawca zakładał zakończenie działań wojennych. Jak wiemy, te działania wojenne nadal trwają bardzo, bardzo intensywnie i wszyscy podkreślają, że na pewno jeszcze potrwają. W związku z czym tutaj będziemy obserwowali tą kwestię również pod kątem ewentualnych nowych regulacji, tudzież wydłużania czasu obowiązywania regulacji obecnych, dotyczących chociażby pacjentów. Jak Państwo na pewno pamiętają, początek obowiązywania tych nowych przepisów, marzec, kwiecień, to był czas bardzo wielu znaków zapytania. To zagadnienie wywoływało wiele wątpliwości. Przepisy nie precyzowały wielu rzeczy, było wiele pytań. Ta kwestia w tej chwili wygląda już nieco inaczej, choćby z tej prostej przyczyny, że pacjenci ukraińscy zostali de facto wrzuceni w polski system finansowany ze środków publicznych i teraz już w określony sposób ci pacjenci są obsługiwani głównie dlatego, że dysponują numerami PESEL i to już działa nieco lepiej. Początki były oczywiście trudne, no ale tego można było się spodziewać. Niewątpliwie na pewno będziemy to zagadnienie obserwować.

Polski Ład

Rok 2022 to jeszcze cały czas kwestia Polskiego Ładu. Niektórzy już zapomnieli, nie oszukujmy się, co to znaczy Polski Ład i co znaczył Polski Ład. Ale Polski Ład, tak zupełnie poważnie, nie daje zapomnieć o sobie. Polski Ład w wersji, można powiedzieć, 2.0 nowelizowany i zmieniany, który również prezentowaliśmy w naszym podcaście w odcinku 31 i w odcinku tym prezentowaliśmy te zmiany, nazwijmy to bieżące, omawiając głównie jego skutki, może mniej dla samej branży, ale przede wszystkim dla uczestników branży, dla pracowników, dla zleceniobiorców, czyli nie tylko lekarzy, ale mówimy tu o wszystkich osobach pracujących w branży, bo zmiany określane jako Polski Ład 2.0 przede wszystkim dotyczyły właśnie pracowników, współpracowników itd., mniej samych podmiotów leczniczych. Temat dynamiczny, cały czas zmieniający się, oczywiście również będziemy obserwowali tą kwestię, czy w roku 2023, podkreślmy – w roku wyborczym, czy w tym zakresie będą jeszcze jakieś zmiany.

Co jeszcze w roku 2023?

Co jeszcze w roku 2023, o czym na pewno będziemy w jakiś sposób mówić, planujemy mówić w naszych odcinkach – przypomnijmy, że 10 grudnia zeszłego roku weszła w życie ustawa o medycynie laboratoryjnej. Nowa ustawa, która zastąpiła obowiązującą ponad 20 lat ustawę o diagnostyce laboratoryjnej. No i ustawa ta oczywiście podzieliła środowisko, oczywiście przez jednych jest krytykowana, przez drugich jest określana jako ustawa, dobrze, że w ogóle coś się pojawiło nowego, bo poprzednia ustawa już nie za bardzo nadawała się nawet do zmian i nowelizacji. Postanowiliśmy, że tak wewnętrznie w podcaście, że damy chwilę czasu tym przepisom, żeby chwilę pofunkcjonowały. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i na pewno będziemy w określony sposób na temat tych przepisów rozmawiać, ale tutaj oczywiście przedstawicieli tego zawodu proszę o odrobinę cierpliwości. Poczekajmy, zobaczmy, jak będą te przepisy funkcjonowały.

W naszym podcaście, tak jak już mówiłem, nie mówimy tylko i wyłącznie ściśle o zawodach takich jak lekarze, pielęgniarki czy też farmaceuci, ale staramy się mówić bardzo szeroko również o innych zawodach medycznych. I takim zawodem niewątpliwie są ratownicy medyczni. 13 grudnia zeszłego roku prezydent podpisał ustawę o zawodzie ratownika medycznego. Ustawa bardzo ważna, ustawa również, która jest różnie oceniana, tutaj niewątpliwie będziemy chcieli również na temat tej ustawy w roku 2023 rozmawiać. Projekt niezmiernie ważny dla środowiska.

Oprócz tego na pewno będziemy również poruszali kwestie związane już bardziej z prawem pracy i funkcjonowaniem w ramach placówek medycznych. Przypomnijmy, że w roku 2023 już na pewno powinny zostać w praktyce wdrożone regulacje prawne polskie wdrażające dyrektywę unijną, tak zwaną dyrektywę work life balance. W związku z czym tą kwestię będziemy chcieli również tutaj omówić w podcaście, tak żeby wyjaśnić naszym słuchaczom, jak te przepisy w założeniu ustawodawcy mają funkcjonować. No i generalnie oczywiście na pewno w roku 2023 pojawi się wiele innych ciekawych zagadnień, o których będziemy mogli porozmawiać. Dlatego zachęcam wszystkich naszych słuchaczy do obserwowania kolejnych odcinków, obserwowania naszego podcastu w roku 2023, obserwowania też innych projektów, które w roku 2023, mamy dosyć sporo pomysłów, w związku z czym w roku 2023 na pewno będziemy jeszcze proponować określone inne projekty. Zachęcam zatem do słuchania, do obserwowania.

Teraz od razu zapraszam na odcinek 41, który będziemy emitować za dwa tygodnie. Myślę, że już mogę powiedzieć, w odcinku 41 rozmawiamy o bardzo istotnym zagadnieniu, bo rozmawiamy o zagadnieniu odpowiedzialności zawodowej i granicach odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Zatem zachęcam już do wysłuchania odcinka 41. Na dzisiaj dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego w Nowym Roku i do ponownego usłyszenia w kolejnym odcinku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *